VOORKOMEN VAN CARIËS

Is het verstandig om het gebit te poetsen met een fluoridevrije tandpasta?

 

Fluoride is een mineraal dat van nature voorkomt in water, de aardbodem, het drinkwater en in bepaalde voedingsmiddelen. Aangezien het tandbederf helpt te voorkomen, wordt het vaak toegevoegd aan tandpasta's en drinkwater. Echter ontstond er in de laatste jaren wat ophef over de vraagstelling of deze fluoridetoevoeging al dan niet veilig en effectief blijkt te zijn. Is het dan verstandiger om het gebit eerder met een fluoridevrije tandpasta te poetsen?

Is het verstandig om het gebit te poetsen met fluoridevrije tandpasta?

 

Tandbederf wordt veroorzaakt door een ophoping van tandplak op de tanden. Deze kleverige aanslag wordt gevormd door bacteriën, die suikers uit uw voedingsmiddelen omzetten in zuur, welke het tandglazuur op plekken aantast. De plaatselijke schade veroorzaakt door zuurstoten houdt een afname van de hoeveelheid calcium- en fosfaatmineralen in de glazuurlaag van de tanden in.

 

Speeksel neutraliseert het zuur en vult de verloren hoeveelheid calcium en fosfaat aan om de tand te versterken. Als u echter vaak suikerhoudende voedingsmiddelen consumeert, dan zal de snelheid waarbij mineralen afnemen aanzienlijk hoger liggen dan het herstel ervan, met tandbederf als gevolg.

 

Fluoride bindt zich met calcium en fosfaat om de tandstructuur te versterken en het verlies van mineralen te verminderen. Het kan ook het speeksel ondersteunen bij het remineraliseren van de tanden na een zuurstoot. Fluoride dient echter voortdurend worden aangevuld, en vandaar dat dat deze stof wordt het toegevoegd aan tandpasta's.

Kan het poetsen met een tandpasta zonder fluoride tandbederf voorkomen?

 

Sommigen kiezen ervoor om het gebruik van middelen met toegevoegde fluoride wanneer mogelijk te vermijden, en dit slaat ook op hun keuze tandpasta. Ze kunnen dan kiezen voor een fluoridevrije tandpasta, of voor een tandpasta met een alternatieve werkzame stof, zoals hydroxyapatiet.

 

Onderzoek naar de bewezen effectiviteit van alternatieve stoffen voor fluoride, zoals hydroxyapatiet, in het voorkomen van tandbederf is nog lopende. Uit een groot aantal onderzoeken naar tandpasta, zowel met als zonder fluoride, bleek echter dat fluoridevrije tandpasta's minder effectief zijn bij het voorkomen van tandbederf. Het KNMT is het ermee eens dat fluoride nog steeds een van de meest effectieve manieren is om het tandglazuur te beschermen tegen bederf.

Waarom zou men überhaupt kiezen voor fluoridevrije boven fluoridetandpasta?

 

Fluoride is in de laatste jaren onder vuur komen te staan. Het gebruik van de stof heeft aanleiding gegeven tot bezorgdheid in dat het mogelijk schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Professor Cor van Loveren, bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), is van mening dat dit grotendeels is aangewakkerd door de sociale media. In een artikel voor gezondNU zegt hij dat fluoride ten onrechte als "vergif" wordt bestempeld door social media trendsetters, die het gebruik van fluoridevrije producten zonder wetenschappelijke onderbouwing promoten.

Kan het gebruik van fluoride bijgevolg als veilig worden beschouwd?

 

Ja. Veel grootschalige wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat toegevoegde fluoride volkomen veilig en effectief is. En hoewel een teveel aan fluoride inderdaad giftig en schadelijk kan zijn, is de kans dat men een vergiftiging oploopt bij het gebruik van de aanbevolen hoeveelheid fluoridetandpasta alsnog heel miniem.

 

Is het gebruik van fluoridetandpasta bij kinderen veilig?

 

Ja. Het is echter aangeraden om steeds toezicht te houden op jongere kinderen bij het tanden poesten zodat ze geen tandpasta zouden gaan inslikken. Als dit toch gebeurt, bestaat er een risico op fluorose, met mogelijke tandverkleuring en kuiltjes in de tanden als gevolg.

 

In een rapport omschreven door het Geneesmiddelenbulletin werd er aangegeven dat het voor kinderen en jongeren aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van fluoridetandpasta tussen 1000-1500ppm fluoride hoort te zijn. Meer informatie over het gebruik van fluoride bij kinderen onder de leeftijd van 6 jaar vindt u hier.

 

Kortom, er is veel tegenstrijdige informatie beschikbaar over fluoridetandpasta. Deskundigen zijn het er echter over eens dat het gebruik van fluoridetandpasta volkomen veilig is de effectiviteit ervan in het voorkomen van tandbederf hoger ligt dan bij fluoridevrije tandpasta. Als u vragen of bedenkingen heeft m.b.t. uw eigen fluoridebehoefte of -gebruik, raadpleeg dan vandaag nog uw tandarts hierover.