Tandglazuur & erosie

Oorzaken en preventie van tanderosie

Wanneer tandglazuur wegslijt en het tandbeen bloot komt te liggen, kunnen tanden verkleuren en gevoelig en dunner worden, allemaal tekenen van tanderosie. Ontdek wat tanderosie veroorzaakt en hoe dit kan worden voorkomen om uw glimlach te beschermen.

 

Wat is tanderosie?

 

Tanderosie verwijst naar de slijtage van het tandglazuur, de harde buitenlaag van de tanden, en wordt veroorzaakt door blootstelling aan zuren.

 

Waar komen deze zuren vandaan?

 

Volgens een artikel van het Royal College of Surgeons over de diagnose, preventie en behandeling van tanderosie zijn er veel factoren die bijdragen aan tanderosie en overmatig zuur. Factoren zijn onder andere:

 

1. Dieet

 

Het nuttigen van zure voeding en drankjes is de meest voorkomende oorzaak van tandglazuurslijtage. Gewoonlijk worden voedingszuren geneutraliseerd door het speeksel, maar als iemand veel zure etenswaren of drankjes nuttigt, kan het speeksel dit niet aan. Puur vruchtensap, citroenwater en iedere soort koolzuurhoudende drankjes (zelfs dieetsoda en energiedrankjes) zijn erg zuur. Als u of uw gezin hier dus veel van drinken, kan dat de kans op tanderosie vergroten.

 

2. Eetstoornissen

 

Eetstoornissen zoals boulimie en andere ziekten met frequent braken kunnen het tandglazuur blootstellen aan zuren en de risico's van tanderosie vergroten.

 

3. Gastro-oesofageale reflux

 

Chronisch terugvloeien van maagzuur kan bijdragen aan tandglazuurerosie wanneer er zuur omhoog komt door de slokdarm en de achterkant van de keel bereikt. Tanden die aan deze constante zuurstroom worden blootgesteld, kunnen eroderen waardoor uiteindelijk het tandbeen komt bloot te liggen.

 

4. Medicatie

 

Kauwbare vitamine C, ijzertabletten en andere zure medicatie kunnen bijdragen aan tandglazuurerosie.

 

5. Droge mond

 

Een droge mond (vaak veroorzaakt door medicatie) kan ook bijdragen aan tanderosie omdat er dan minder speeksel beschikbaar is om zuren te neutraliseren. Veel spoelingen voor een droge mond hebben een lage pH-waarde om de speekselstroom te vergroten en voor frisheid te zorgen. Dit is echter extreem slecht voor de tanden en moet waar mogelijk worden vermeden. Bespreek met uw tandheelkundig specialist welke spoeling de juiste keuze is om uw symptomen van een droge mond te verzachten.

Wat zijn de symptomen van tanderosie?

 

Een paar tekens dat u misschien tanderosie en tandglazuurslijtage hebt, zijn:

 

 • Verkleuring - Uw tanden lijken geler omdat de doorschijnende tandglazuurlaag dunner wordt en het onderliggende, gelige tandbeen beter zichtbaar is.
 • Transparantie - Uw voortanden lijken transparant of doorzichtig, bij de randen waarmee u bijt.
 • Kiespijn - Wanneer door veel zuur in voeding, drankjes en andere omstandigheden het tandglazuur wegslijt, komt de eronder liggende laag, het tandbeen, bloot te liggen. Dat veroorzaakt pijn en gevoeligheid..

Wat kan ik doen om tandglazuurerosie te voorkomen?

 

U kunt het risico op tandglazuurerosie en blootstelling van tandbeen als volgt voorkomen:

 

 • Nuttig minder zure drankjes en voeding zoals koolzuurhoudende drankjes en sap van citrusvruchten. Als u ze toch drinkt, doe dat dan bij de maaltijden om het effect op het tandglazuur zo klein mogelijk te houden.
 • Spoel uw mond met water meteen nadat u zure voeding of drankjes hebt genuttigd.
 • Drink koolzuurhoudende drankjes en vruchtensap met een rietje, zodat het zuur de tanden niet raakt. Spoel uw mond niet met het drankje!
 • Eindig een maaltijd met een glas melk of een stuk kaas om zuren te neutraliseren.
 • Kauw op suikervrije kauwgom met xylitol. Dat helpt om zuren in voeding en drankjes te neutraliseren.
 • Drink overdag meer water als u een droge mond hebt of weinig speeksel produceert.
 • Los problemen met een droge mond op met een mondspoeling aanbevolen door uw tandarts, of bespreek met uw huisarts of uw andere medicijnen kunt krijgen omdat uw huidige medicijnen mogelijk deze aandoening veroorzaken.
 • Gebruik een zachte tandenborstel en borstel niet te hard.
 • Gebruik fluoridetandpasta om uw tanden tegen cariës te beschermen.
 • Als uw tanden zijn blootgesteld aan zuur in voeding en drankjes en u snel last hebt van erosie, reinig uw tanden dan onmiddellijk of wacht een paar uur voordat u naar de tandpasta en tandenborstel grijpt. Zuur maakt het tandglazuur zacht waardoor erosie tijdens het borstelen gemakkelijker optreedt.
 • Gebruik een mondspoeling die speciaal is ontwikkeld om tandglazuurerosie te voorkomen.

Hoe kan ik tanden herstellen die zijn beschadigd door tandglazuurerosie?

 

Tandglazuur dat door erosie is verdwenen, krijgt u nooit meer terug! Daarom is het essentieel uw tandglazuur te beschermen. Tandheelkundig specialisten kunnen de eerste tekens van erosie vroegtijdig herkennen. Daarom is het een goed idee regelmatig voor controle naar de tandarts te gaan en deze te vragen naar eventuele tekens van erosie als u denkt dat u daar risico op loopt. Uw tandarts kan u een routine voor mondgezondheid aanbevelen om schade door erosie te beperken en zoveel mogelijk van het resterende tandglazuur zo lang mogelijk te behouden. Als de erosie al te ver is voortgeschreden, kan de tandarts de schade met kronen, composietvullingen of veneers (schildjes) maskeren, maar er is geen enkele technologie waarmee verdwenen tandglazuur kan worden teruggebracht.